Hotline: (028) 225.397.11 - (028) 225.397.12

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN


Bước 1

Chọn đợt tuyển sinh

Bước 2

Khai báo thông tin

Bước 3

Xác nhận

Bước 4

Hoàn thành

HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH

Quản trị cấp cao khoá 4


Từ 01/03/2018 đến 30/03/2018

Hệ cử nhân (4 năm) đợt 1


Từ 01/04/2018 đến 31/07/2018

Hệ cử nhân (4 năm) đợt 2


Từ 01/08/2018 đến 30/09/2018