ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN |
Liên hệ: (028) 225.397.11 - (028) 225.397.12 . Hotline: 0932189131

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ CỬ NHÂN

 
A.THÔNG TIN CÁ NHÂN

 
 
Số điện thoại phụ huynh (cha/mẹ)

 
B. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
 

Hình thức đăng ký xét tuyển:

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc giaXét tuyển theo điểm học bạ

Tổ hợp các môn theo khối đăng ký xét tuyển

Khối A (Toán, Lý, Hoá)Khối A1 (Toán, Lý, Anh)Khối C (Văn, Sử, Địa)Khối D1 (Toán, Văn, Anh)


C. CAM ĐOAN