Hotline: (028) 225.397.11 - (028) 225.397.12

Quản Trị Cấp Cao


chuong-trinh-dao-tao-quan-tri-kinh-doanh-hoc-vien-minh-anh

NHỮNG AI THÌ PHÙ HỢP?

– Những người có ý tưởng kinh doanh, muốn tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình.

– Các bạn trẻ đang khởi nghiệp với mong muốn học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp.

– Các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Đại Học, Cao Đẳng.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

– Phương pháp tương tác và tích hợp.

– Mỗi bài giảng là một câu chuyện kinh doanh gần gũi với đời thường và dễ dàng hơn.

– Lý thuyết kết hợp với thực hành, học viên trong quá trình học sẽ triển khai được các ý tưởng kinh doanh của mình dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

quan-tri-kinh-doanh
hoc-vien-minh-anh|quan-tri-kinh-doanh|

THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

3 HỌC KỲ – MỖI HỌC KỲ LÀ 6 THÁNG

20.000.000 ĐỒNG / HỌC KỲ / HỌC VIÊN