Hotline: (028) 225.397.11 - (028) 225.397.12

Liên Hệ


Địa chỉ: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 225.397.11 – (028) 225.397.12
Email: Admin@ima.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9:00 đến 17:00 (GMT+7)
hoc-vien-minh-anh

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!


CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG TRẢ LỜI TRONG VÒNG 48 GIỜ…