Quản trị kinh doanh hiện đại - Lan tỏa tinh hoa quản trị từ thế giới
Hotline: (028) 225.397.11 - (028) 225.397.12

TIN TỨC


Liên tục cập nhật những tinh hoa quản trị kinh doanh từ thế giới.

Quản trị kinh doanh liên tục thay đổi

Một trong những đặc điểm của tri phức là tiến hóa không ngừng, do đó mà việc update liên tục các kiến thức mới là điều vô cùng quan trọng. Bởi lẽ có những tư tưởng quản trị đã bị lỗi thời theo thời gian, có những phương pháp & quy trình quản trị không còn đúng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị kinh doanh - Học viện Minh Anh

Quản trị kinh doanh hiện đại

Ba nhóm kỹ năng quan trọng bậc nhất của nhà quản trị là:

  • Kỹ năng con người
  • Kỹ năng nhận thức
  • Kỹ năng chuyên môn

Các nhà quản trị đang phải hoạt động trong một môi trường biến đổi chóng mặt, những phương pháp quản trị cũ đến bây giờ đã quá lỗi thời và không còn phù hợp nữa. Do đó mà trong kỷ nguyên mới của quản trị, ba kỹ năng trên được ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống đối với nhà quản trị cấp cao, và ngược lại đối với nhà quản trị cấp trung & thấp.

10 nguyên nhân thất bại của nhà quản trị

Mười nguyên nhân gây ra sự thất bại của nhà quản trị
1. Kỹ năng và thực tiễn truyễn thông kém
2. Mối quan hệ làm việc/tương tác cá nhân kém
3. Sự không thích ứng giữa con người và công việc
4. Thất bại trong việc định rõ phương hướng hay kỳ vọng kết quả
5. Thất bại trong việc điều chỉnh và xóa bỏ những thói quen cũ
6. Thát bại trong việc ủy quyển và giao quyền
7. Thiếu sự liêm chính cá nhân và sự đáng tin cậy
8. Không có khả năng phát triển sự hợp tác và làm việc theo đội
9. Không có khả năng lãnh đạo hay động viên người khác
10. Thực tiễn hoạch định kém/hành vi thụ động

Fanpage Học Viện Minh Anh