14 Tài liệu Ngành Quản trị kinh doanh bắt buộc Sinh viên phải lưu lạiHọc viện Quản lý và Phát triển Minh Anh
Đăng nhập

[TÀI LIỆU] 1/28. Danh mục tài liệu nhập môn Quản Trị Kinh Doanh hiện đại | Seri tổng hợp 28 bài viết phải lưu lạiGửi tặng đến những bạn trẻ yêu thích quản trị kinh doanh nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. 

Nhập môn quản trị kinh doanh có nghĩa là bạn sẽ nhìn được tổng quan về ngành. Bài viết 1/28 này, chúng tôi muốn cho bạn thấy rõ toàn cảnh bức tranh “học quản trị kinh doanh là phải học cái gì?”.

Từ bài viết 2/28 trở đi, chúng tôi sẽ liên tục triển khai từng chuyên đề này cho bạn, mỗi bài viết sẽ đều kèm theo những tài liệu quan trọng để bạn có thể tải về và nghiền ngẫm. 

Bạn sẽ không thể hiểu được kiến thức từ bộ 28 tài liệu này nếu như bạn không có kiến thức cơ bản dưới đây:

Phải xem ngay:

1. Quản trị kinh doanh là gì? Sau này ra làm gì?

2. Quản trị kinh doanh sau này làm gì?

3. Học quản trị kinh doanh có thất nghiệp không?

4. Quản trị kinh doanh 4 cốt lõi & 6 mặt trận.

I. Tổng quan bài bản nhất về danh mục tài liệu học Quản trị kinh doanh giúp bạn hình dung để dễ dàng tự học 

Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ khái niệm, hiểu sâu bản chất thì bạn chỉ cần nhìn tên cấu phần là tự hiểu để có thể tự tìm và tự học về Quản Trị Kinh Doanh chứ không cần thứ người khác nhồi vào đầu bạn nữa.

Đó mới là tư duy mới trong việc dạy học. Dạy bản chất về Quản Trị Kinh Doanh và dạy các Quy Luật, Khái NiệmCách học  để người học tự hiểu và tự học thêm chứ không nhồi đầu người học nữa . Bạn phải tự học nhiều hơn những gì chúng tôi dạy!!

 

# Nghiệp vụ phát triển
1 Phát triển bản thân để quản trị kinh doanh
2 Phát triển tư duy trong quản trị
3 Phát triển nhận thức trong kinh doanh
4 Nghiệp vụ quản trị: Chiến lược – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm soát
5 Kiến thức về kinh doanh
6 Chủ đề chiến lược #1: Nhân sự
7 Chủ đề chiến lược #2: Tài chính
8 Chủ đề chiến lược #3: Marketing & Bán hàng
9 Chủ đề chiến lược #4: Quản trị văn hóa kinh doanh
10 Chủ đề chiến lược #5: Cạnh tranh
11 Chủ đề chiến lược #6: Hiệu quả & Hiệu suất
12 Chủ đề chiến lược #7: Thực thi chiến lược
13 Chủ đề chiến lược #8: Quản lý công việc kinh doanh
14 Các chủ đề khác và kiến thức bổ trợ

1. Phát triển bản thân để quản trị kinh doanh

Trước khi phát triển chuyên môn hãy phát triển bản thân trước. Bạn muốn đổi đời không? Trước hết hãy thay đổi bản thân trước!!

Một số tài liệu tham khảo về phát triển bản thân làm nền tảng để quản trị kinh doanh cực hay là:

Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh – Adam Khoo

7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT – Stephen R. Covey

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu –  Napoleon Hill

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

2. Phát triển tư duy trong quản trị

Quản trị là một quá trình thực hiện  hoạt động để từ một nguồn lực có hạn đạt được mục tiêu. Hoạt động như thế nào? Làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất thì đó là do Cách Tư Duy. 

Nên danh mục tài liệu tiếp theo của Quản Trị Kinh Doanh là Phát triển cách tư duy trong quản trị. Nên nhớ là Tư Duy là Cách làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất !!

Cụ thể hơn như là : Tư Duy Đột Phá , Tư Duy Chiến Lược,….

Hãy tham khảo thêm từ video sau đây để cập nhật tư duy mới về quản trị:

3. Phát triển nhận thức trong kinh doanh

Nhận thức  chỉ là câu từ hoa mĩ để chỉ khái niệm bạn Nghĩ gì? Nghĩ như thế nào? 

Như vậy trong  cấu phần tiếp theo của danh mục tài liệu Quản Trị Kinh Doanh chúng tôi sẽ chỉ cho bạn  Nghĩ đúng và Nghĩ như thế nào về Kinh Doanh:

Một số tài liệu Quản trị kinh doanh chọn lọc về Nhận thức kinh doanh

Dám Nghĩ Lớn 

100 Quy Luật Bất Biến Trong Kinh Doanh

4. Nghiệp vụ Quản Trị: Chiến lược – Tổ chức – Lãnh Đạo – Kiểm soát

Quản Trị Kinh Doanh nó là chỉ là  Quản trị và Kinh Doanh, Vậy nên trước hết danh mục tiếp theo trong tài liệu Quản trị kinh doanh sẽ là Quản Trị Học

Quản trị là một quá trình thực hiện các  hoạt động để từ một nguồn lực có hạn đạt được mục tiêu. Quy trình Quản Trị bao gồm :

Hoạch Định Chiến Lược

Tổ chức sân chơi,người chơi và luật chơi

Lãnh Đạo bản thân và người khác

Kiểm soát: Kiểm tra và điều chỉnh

Một số tài liệu chọn lọc về Quản Trị trong Kinh doanh :

Tinh hoa Quản trị –  Peter Drucker . Người phát minh ngành Quản Trị

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại – Peter Drucker

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

5. Kiến Thức về Kinh Doanh

Các kiến thức kinh doanh làm nền tảng, các quy luật. các khái niệm  để từ đó đưa ra các Chiến lược cấp kinh doanh, cấp công ty,..

Một số tài liệu Quản trị kinh doanh chọn lọc về Kinh doanh :

Những Cuộc Phiêu Lưu trong kinh doanh 

Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại

6. Chủ đề chiến lược #1: Nhân Sự

Nhân sự là cấu phần quan trọng và cốt lõi trong Quản Trị Kinh Doanh,

Chiến lược nhân sự được hiểu là :

Chiến lược tuyển nhân sự

Chiến lược Dùng nhân sự

Chiến lược Giữ chân Nhân sự người tài

Chiến lược Giảm nhân sự

Một số tài liệu Quản trị kinh doanh chọn lọc về nhân sự:

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ – DAVE ULRICH

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

7.Chủ đề chiến lược #2: Tài chính

Tài chính doanh nghiệp là sức sống của cả doanh nghiệp

Chiến lược Tài Chính : quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.

Báo Cáo tài chính theo góc nhìn Warren Buffett

Cẩm nang tài chính dành cho người quản lý 

8.Chủ đề chiến lược #3: Marketing & Bán Hàng

Marketing là hàng tiền tuyến, hàng tấn công của doanh nghiệp, nắm vai trò quan trọng trong Quản Trị Kinh Doanh,

Các chiến lược trong Marketing bao gồm:

Chiến lược Thương Hiệu: Đề ra đường lối dẫn dắt chiến lược Marketing

Chiến lược Truyền thông: Biến cái mình muốn nói thành cái khách hành muốn nghe

Chiến lược Bán Hàng : Bán cái khách muốn chứ không phải bán cái mình có

Một số tài liệu chọn lọc về Chiến lược Marketing & Bán Hàng trong Quản Trị Kinh Doanh :

Quản Trị Thương Hiệu  Patricia F. Nicolino

10 Bước Cất Cánh Thương Hiệu – Đặng Thanh Vân

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

9.Chủ đề chiến lược #4 Quản trị văn hóa kinh doanh

Văn hóa là thứ duy nhất của công ty không thể sao chép được, Con người có thể sao chép, Marketing có thể sao chép được, Khách hàng cũng không thể trung thành mãi, chỉ có Văn hóa công ty là thứ duy nhất khác biệt bền vững

Văn hóa được hiểu là cách người ta giải thích cho việc họ hành động thế nào, cách tổ chức hoạt động làm việc để đạt được mục tiêu

10.Chủ đề Chiến Lược #5: Cạnh Tranh

Trong thời đại cạnh tranh hiện nay, một doanh nghiệp, một cá nhân cần có đường lối, chính sách chiến lược cạnh tranh lên để có thể nổi bật lên giữa phần đông, khác biệt giúp khách hàng phân biệt và kích thích mua hàng

Tài Liệu chọn lọc cho Chiến Lược Cạnh Tranh :

Chiến Lược Cạnh Tranh – Michael Porter

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

11. Chủ Đề Chiến Lược #6: Hiệu Quả & Hiệu Suất

Hiểu Quả và Hiệu Suất là 2 vấn đề lớn nhất trong Quản Trị  được hiểu là làm Đúng việc và làm Việc Đúng cách

Một số tài liệu Quản trị kinh doanh chọn lọc về Hiệu Quả & Hiệu suất:

Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên – Harvard Business School

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

12.Chủ đề chiến lược #7: Thực Thi Chiến Lược

Có chiến lược đúng là một chuyện, thực thi đúng chiến lược là một chuyện hoàn toàn khác. Vậy nên Thực thi chiến lược trở thành một cấu phần quan trọng trong danh mục tài liệu Quản Trị Kinh Doanh

Thực Thi Chiến Lược được hiểu là thiết kế, tổ chức các hoạt động, tổ chức sân chơi, người chơi, luật chơi, sau đó tạo 1 bảng hoạt động

Một số tài liệu Quản trị kinh doanh chọn lọc về Thực Thi:

Thực Thi – Larry Bossidy – Ram Charan

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh

13.Chủ đề chiến lược #8 Quản lý công việc kinh doanh

Quản lý công việc kinh doanh là bao gồm :

Xác định, tìm hiểu và quản lý những quy trình kinh doanh có liên quan như một hệ thống sẽ góp phần phát triển tính hiệu quả và hiệu lực cho doanh nghiệp của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu.

 

14. Các chủ đề khác và kiến thức bổ trợ

Bao gồm những kiến thức ngoài chuyên môn Quản Trị như: Triết học, kinh tế học, Kinh tế vi mô,Sử

Các kĩ năng bổ trợ: tiếng anh, Quản lý công việc, quản trị thời gian,…

 

Xem thêm Quản trị kinh doanh và cơ hội việc làm rộng mở.

II. Bắt đầu tìm hiểu về Quản trị kinh doanh thì đọc gì, tham khảo gì?

1. Ngay từ đầu, đừng tìm hiểu về 14 chủ đề về Quản trị kinh doanh ở trên!

Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên tìm đọc những cuốn sách về doanh nhân khác để khơi nguồn cảm hứng cho mình. Đồng thời, hãy xem những “tảng đá lớn” mà họ gặp phải trên con đường đi đến thành công. Từ đó mà bạn sẽ xây dựng cho mình được tư tưởng đón chờ những gian nan phía trước. Bạn sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng trước những thất bại đầu tiên… 

Đạo Phật gọi điều này là “ngũ trần”: Có kinh qua đau khổ tận cùng & niềm vui sướng đến tột đỉnh bạn mới thấy được mình hạnh phúc như thế nào ở hiện tại mà phấn đấu cho tương lai.

Đừng chỉ nhìn đỉnh cao của những người thành công – là vì bạn chưa thấy đằng sau thành công đó là những nỗ lực không ngừng, những giọt mồ hôi, máu và nước mắt.

Hãy nhìn toàn cảnh vấn đề – Nhìn toàn diện về một doanh nhân.

Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tặng bạn khi bạn bắt đầu tìm hiểu về ngành Quản trị kinh doanh. 

2. Một số tài liệu hay nên đọc để hiểu hơn về ngành Quản trị kinh doanh 

Bạn có thể Nghiên cứu thêm cuốn sách “Từ tốt đến Vĩ đại” – Jim Collins

3. Đừng lo lắng về ngành Quản trị kinh doanh 

Bắt đầu từ bài viết 2/28, chúng tôi sẽ chia sẻ & giới thiệu với bạn những bộ tài liệu chất lượng từ các nguồn tổng hợp, để bạn có thể nắm rõ được về ngành Quản trị kinh doanh. Từng chuyên đề sẽ được update mỗi ngày, hãy theo dõi Học viện Quản lý & Phát triển Minh Anh để liên tục cập nhật những tri thức tuyệt đẹp này.

>>Bạn nên xem ngay Quản trị kinh doanh học những môn gì? để có thể học vượt nếu muốn.

 


DMCA.com Protection Status