Giới thiệu

Giới thiệu

Trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà còn nhiều bất cập, các bạn trẻ sau khi ra trường với tố chất, tiềm năng và tư duy tốt nhưng còn bỡ ngỡ với các tình huống trong cuộc sống, thiếu kỹ năng, quan hệ và không biết cách vận dụng thông tin, kiến thức sẵn có. Vì thế, việc phát triển sự nghiệp và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc là một điều khó khăn.

IMA (Inspiration – Motiovation – Action) ra đời với sứ mệnh tạo ra một cộng đồng lớn mạnh, một môi trường thuận lợi để các bạn trẻ cùng học hỏi, phát triển bản thân.

Giá trị cốt lõi

Hoạt động cộng đồng

Nhân tài cũng cần có môi trường phù hợp để phát huy sức mạnh. Vì thế, IMA thường xuyên tổ chức các chương trình cộng đồng nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để các bạn trẻ tăng thêm cảm hứng phấn đấu, phát triển nhân cách và kỹ năng toàn diện.