Home Liên hệ quỹ tấm lòng nhân ái

Liên hệ quỹ tấm lòng nhân ái

Dakota có những người chuyên thực hiện các công tác từ thiện đóng góp cho xã hội nên sẽ là cầu nối thông tin cho các chương trình từ thiện đang muốn xin quỹ. Nhóm Dakota sẽ cung cấp thông tin các chương trình tại đây và các bạn có thể gửi thắc mắc, yêu cầu, hay bất kỳ mong muốn nào cho chúng tôi bằng cách điền vào form dưới đây:

  Tên của bạn (bắt buộc)

  Địa chỉ Email (bắt buộc)

  Công việc:

  Số điện thoại:

  Bạn muốn gửi quỹ từ thiện cho chương trình: (xin vui lòng điền tên tổ chức hoặc chương trình bạn muốn quyên góp)

  Leave a Comment